WO I: De Luchtoorlog

webquest - webkwestie

Beoordeling

Je wordt beoordeeld op originaliteit, achtergrond kennis en op de verzorging van het geheel. Wij moeten kunnen zien dat je:

  • De loopbaan en het leven van in ieder geval 1 beroemde piloot kan omschrijven.

  • Je echt hebt ingeleefd in de luchtvaart gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog.

  • Je best hebt gedaan om een zo echt mogelijke brief naar het thuisfront te schrijven.